Aktuális növényvédelmi teendők a szőlőben (2014.06.01.)

Fekvéstől és fajtától függően az elmúlt napokban megkezdődött a szőlő virágzása. Tekintettel a közelmúlt és az elkövetkezendő változékony időjárására és a szőlő különösen érzékeny fejlődési állapotára, kiemelt figyelmet érdemes fordítani a fejlődő hajtások és természetesen a fürtvirágzatok védelmének.

Megelőzendő, hogy a kórokozók és kártevők rezisztenssé váljanak az alkalmazott növényvédő-szerekkel szemben, ezért fontos, hogy megfelelő szerrotációt alkalmazzunk, illetve a speciális hatáshelyű felszívódó hatóanyagú készítmények mellett mindig alkalmazzunk kontakt hatóanyagú növényvédő-szereket, amelyek több ponton is gátolják a károsítók életfolyamatait.

Ennek szellemében amennyiben lehetséges, akkor az eddig alkalmazottakhoz képest a jelenlegi időszakban válasszunk más hatásmódú készítményeket illetve kombinációkat a szőlő védelmére.

A peronoszpóra, a lisztharmat és a szürkepenész ellen is hatékonyak a strobilurin hatóanyag csoportba tartozó készítmények közül például a Quadris és az Eclair 49WG, de javasolt hozzájuk kontakt peronoszpóra és lisztharmat elleni készítmény alkalmazása.
A kontakt partner megválasztásánál – tekintettel a szőlő virágzására – peronoszpóra ellen alkalmazzunk lehetőleg rézmentes készítményeket, pl: Dithane M45, Polyram DF, Bravo 500, Delan 700 WG vagy ha rezes partnert választunk, akkor a rézhidroxid hatóanyagúak közül tegyük azt, pl: Champion 50 WG, Funguran-OH 50 WP, Kocide.
A lisztharmat ellen a legkézenfekvőbb kontakt partnerek a kén tartalmú növényvédő-szerek, pl.: Thiovit Jet, Kumulus, Cosavet DF, azonban a direkttermőket (pl.:Othelló) is tartalmazó ültetvényekben ezen fajtákat perzselés érheti, ezért ilyen területeken kontakt kombinációs partnernek a Karathane Start használjuk.
A strobilurin hatóanyagú készítmények közül a Cabrio Top szintén hatásos peronoszpóra, lisztharmat és szürkepenész ellen is, azonban ehhez csak lisztharmat elleni kontakt partner kiegészítés javasolt.

Amennyiben más készítményekkel kívánjuk megoldani a szőlő védelmét, akkor a virágzás időszakában peronoszpóra ellen hatásos például az:

 • Enervin
 • Tanos 50 DF (+ kontakt partner használata javasolt, pl.: rézhidroxidok, Dithane, Bravo 500, Polyram DF, Delan 700 WG)
 • Equation Contact
 • Mildicut (+ kontakt partner használata javasolt, pl.: rézhidroxidok, Dithane, Bravo 500, Polyram DF, Delan 700 WG)
 • Profiler (+ kontakt partner használata javasolt, pl.: rézhidroxidok, Dithane, Bravo 500, Polyram DF, Delan 700 WG)

A lisztharmat ellen a virágzás időszakában választhatunk a korábban ajánlott készítményekhez képest más hatásmódút, pl.:

 • Vivando
 • Cyflamid
 • Luna Privilege

vagy akár alkalmazhatjuk tovább a virágzás előtti időszakban már ajánlottakat, pl.:

 • Topas 100 EC
 • Bumper 25 EC
 • Systhane Duplo
 • Falcon 460 EC
 • Folicur Solo
 • Orius 20 EW

Mindkettő esetben alkalmazzunk a kontakt partnert is. A fentebb leírtaknak megfelelően a legkézenfekvőbb választás az elemi kén tartalmú növényvédő-szerek alkalmazása, pl.: Thiovit Jet, Kumulus, Cosavet DF, de direkttermőket (pl.:Othelló) is tartalmazó ültetvényekben ezen fajták védelme érdekében kontakt kombinációs partnernek a Karathane Start használjuk.

Ha a fejlődő virágzó fürtökön molylárvák kártételét tapasztalnánk, akkor haladéktalanul védekezzünk ellenük az alábbi készítmények valamelyikével pl.:

 • Dipel DF
 • Match 050 EC
 • Runner 2 F
 • Coragen 20SC
 • Insegar 25WG
 • Luzindo
 • Laser
 • Spin Tor

Természetesen a szőlőmoly lárvák elleni védekezés akkor a leghatékonyabb, ha azt a molyok feromoncsapdás rajzásmegfigyelésére alapozottan a kikelő fiatal lárvák ellen célzottan hajtjuk végre.