Aktuális növényvédelmi teendők a szőlőben (2013.05.15.)

Az elmúlt hétvégi és e hét eleji csapadék és hőmérsékleti viszonyok újabb kedvező lehetőséget teremtettek a szőlő két fő betegsége, a peronoszpóra és a lisztharmat elsődleges (primer) fertőzéséhez. Emellett a szőlő jelenleg az intenzív hajtásnövekedés kezdetén van, és ezzel párhuzamosan történik a fürtvirágzatok fejlődése, megnyúlása. Mivel ebben fejlődési fokozatban a hajtások és a fürtkezdemények nagyon fogékonyak a betegségekkel szemben, ezért a korábban elvégzett kezelést is figyelembe véve indokolt lehet újabb permetezés végrehajtása még a virágzás előtti időszakban megelőző jelleggel.

Peronoszpóra és lisztharmat ellen egyaránt a felszívódó hatóanyagú készítmények kijuttatását javaslom kontakt hatóanyagú készítményekkel kombinálva. A jelenlegi védekezés alkalmával a korábbi javaslatban is szereplő készítmények és kombinációk újbóli alkalmazása indokolt most is.

Peronoszpóra ellen az alábbi készítmények valamelyikének alkalmazását javaslom:

 • Ridomil Gold MZ( mefenoxam+mankoceb)
 • Ridomil Gold Plus (mefenoxam + rézoxiklorid)
 • Profiler (fluopiklolid+foszetil)
 • Acrobat MZ (dimetomorf+mankoceb)
 • Forum R (dimetomorf+rézoxiklorid)
 • Galben R (benalaxil+rézoxiklorid)

A lisztharmat ellen a következő növényvédő-szerek alkalmazását javaslom:

 • Topas 100 EC (penconazol)
 • Bumper 25EC( propikonazol)
 • Folicur Solo (tebukonazol)
 • Falcon 460EC (spiroxamin+tebukonazol+triadimenol)
 • Systhane Duplo (miklobutanil)

Mivel a lisztharmat elleni készítmények csak egy felszívódó hatóanyagot tartalmaznak, ezért az elemi kén tartalmú készítményeket – pl:Thiovit Jet, Kumulus S, Cosavet DF, Necator 80 WG, stb. – vagy a metildinokap hatóanyagú Karathane Star-t ajánlom alkalmazni kombinációs partnerként.

Felhívom a figyelmet, hogy direkttermő fajtáknál (pl.: Othello) kizárólag a Karathane Star használható kontakt kombinációs partnernek, mert a kén tartalmú készítmények perzselést okoznak.

A jelenlegi fejlettségi fázisban fontos a fürtvirágzatok molylárvákkal szembeni védelmének biztosítása is. A korábbi évek tapasztalata alapján a Fekete-kő hegyi dűlőben mindkét szőlőmoly faj (tarka és nyerges szőlőmoly) rajzása minimális volt, amely arra enged következtetni, hogy alacsony egyedszámban vannak jelen, kevéssé veszélyeztetnek. Ennek ellenére kísérjük figyelemmel a feromoncsapdák fogási eredményeit! Hazai tapasztalatok alapján, ha heti fogás kevesebb mint 25-30 db, akkor nem szükséges a védekezés mert nagyon alacsony lesz a károsító lárvák egyedszáma és ebből adódóan a kártétel is rendkívül alacsony mértékű lesz. Ennek ellenére a feromoncsapdás rajzásmegfigyelés mellett rendszeresen vizsgáljuk meg a fejlődő fürtöket, és amennyiben azok több mint 5%-án molylárva kártételt tapasztalunk haladéktalanul védekezzünk ellene.

Védekezésre az alábbi készítmények alkalmasak: pl.: Karate Zeon 5CS, Karate 2,5 WG, Decis, Cyperkill 25 EC, Avaunt, Steward, Laser, Spin-Tor, Affirm, Insegar 25 WP, Runner 2F, Coragen 20 SC, Dipel, stb.

A növényvédelmi kezelések mellett fontosnak tartom, hogy a szakszerűen folytatott zöldmunkákkal biztosítsuk azt a jó lombszerkezetet, amelyet hatékonyan tudunk megvédeni a betegségektől és kártevőktől.